Apie mus

Asociacija „Mentor Lietuva“ yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti kaip tarptautinės organizacijos „Mentor International“ atstovybė, siekianti bendros misijos – apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo piktnaudžiavimo tabaku, alkoholiu ir narkotikais bei skatinti juos sveikai gyventi.

„Mentor International“ narkotinių medžiagų prevencijos srityje dirba jau daugiau negu 20 metų. Tarptautinei organizacijai, kuriai priklauso nacionalinės atstovybės Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, JAV, Kolumbijoje ir Arabijos regione, jungiančiame 22 šalis, vadovauja Jos Didenybė Švedijos Karalienė Silvija. Lietuvoje „Mentor“ veikia nuo 2004 metų.

KĄ MES VEIKIAME?

Ugdome vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžius, reikalingus sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų
Šviečiame ir giliname mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų kompetencijas prevencijos srityje
Ugdome tėvų ir globėjų bendravimo šeimoje, vaikų auklėjimo įgūdžius, būtinus norint apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų
Skatiname verslo įmonių socialinę atsakomybę, sudarome sąlygas darbuotojų savanoriškai veiklai

MŪSŲ VERTYBĖS

Aktyvus pilietiškumas – siekiame ugdyti įmonių pilietiškumą aktyviai dalyvaujant spendžiant aktualiausias bendruomenės problemas. Pilietiškumą suprantame kaip suvoktą atsakomybę ir aktyvų dalyvavimą, todėl visos „Mentor“ programos pagrįstos savanorišku dalyvavimu.

Asmeninis tobulėjimas – manome, kad asmenybės ugdymas ir mokymasis visą gyvenimą yra svarbus tiek prevencijos projektuose dalyvaujantiems jaunuoliams ir atsakingiems žmonėms, tiek įmonių darbuotojams, dalyvaujantiems programoje. Manome kad įgūdžiai, įgyti dalyvaujant programose ugdo žmogų visapusiškai, daro jį geresnį darbuotoją, tėvą/mamą, bendruomenės narį.

Efektyvumas ir rezultatyvumas – stebime ir vertiname savo veiklą ir pokytį, kurį darome. Mums svarbūs tiek ilgalaikiai tiek trumpalaikiai rezultatai.

Partnerystė ir bendradarbiavimas – alkoholio, tabako ir narkotikų problema yra kompleksinė, todėl siekiame bendradarbiauti su visomis organizacijomis ir privačiais asmenimis – nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, kitomis verslo iniciatyvomis. Norime dalintis savo žiniomis, įvertinti ir pripažinti gerą praktiką.

Skaidrumas ir atskaitomybė – savo veikloje siekiame skaidrumo, pateikiame visuomenei metines finansines ir veiklos ataskaitas.