Tėvystės programa

Tėvystės programos tikslas – padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus ir gauti žinių, kaip palaikyti tarpusavio ryšį, išgirsti ir suprasti vieniems kitus, nustatyti ribas, padėti vaikams tapti savarankiškais.

Šeima daro didžiausią įtaką vaiko ir jaunuolio gyvenime. Čia formuojasi vertybės, požiūriai, socialiniai įgūdžiai, kurie tampa labai svarbūs pasirenkant gyvenimo būdą. Šiandien tėvai ir globėjai susiduria su naujais sunkumais, nežino, kaip juos spręsti, ir dažnai jaučiasi bejėgiai prieš kitas vaikų gyvenimo būdą formuojančias priemonės (televiziją, internetą), kvaišalų pardavėjus.
Viena skaudžiausių situacijų šeimoje – kada tėvai dėl alkoholio ar kitų narkotikų palieka savo vaikus valstybės ar giminaičių globai. Vaikų globėjai susiduria su daugybę sunkumų, o labiausiai nukenčia vaikai, todėl „Mentor Lietuva“ organizuoja tėvystės įgūdžių ugdymo grupes specialiai globėjams.

Turinys

Tėvystės programą sudaro:

Penkių užsiėmimų ciklas tėvams, auginantiems vyresnius nei 7 metų vaikus. Programos  dalyviai  dalyvauja penkiuose susitikimuose, kurie suskirstyti pagal temas, pavyzdžiui: ryšys su vaiku, konfliktų ir  problemų  sprendimas, vaiko savigarbos ugdymas ir kitos. Ne didesnė nei 14 žmonių grupė diskutuoja apie santykio su vaiku iššūkius, dalijasi savo patirtimi, analizuoja realias situacijas. Programos metodika adaptuota iš „Mentor Švedija“ vykdomos Tėvystės programos. Programa sudaryta remiantis humanistine psichologija, C. Rodžerso, T. Gordono koncepcijomis. Šioje programoje Švedijoje jau dalyvavo daugiau nei 3000 tėvų, o jos efektyvumą liudija programos populiarumas ir išskirtinai teigiami vertinimai.

Paskaitos ir užsiėmimai tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus. Tai vienos valandos (arba daugiau) trukmės paskaitos skirtingomis tėveliams aktualiomis temomis, pavyzdžiui: „Veiksmingi auklėjimo metodai“, „Vaiko poreikių atpažinimas ir jų tenkinimas“, „Ribų nustatymas“.