Profesinė mentorystė

Ar tikite, kad įmonės ir jų darbuotojai gali padėti jaunuoliams pereinamuoju laikotarpiu iš mokyklos į profesinį pasaulį?

Dauguma paauglių jaučia nerimą, įtampą ir žemą savęs vertinimą tuo laikotarpiu, kai turi priimti sprendimus dėl ateities profesinio kelio ir studijų pasirinkimo. Suaugusieji, kurie dalinasi savo profesine patirtimi, padeda moksleiviams geriau suprasti savo norus, gebėjimus, pomėgius, motyvuoja juos drąsiai eiti norimu keliu. Lygiavertis bendravimas su įvairių sričių specialistais, suteikia moksleiviams daugiau pasitikėjimo savimi, įkvepia siekti savo tikslų ir svajonių įgyvendinimo, mažina jaunimo izoliaciją nuo realaus profesinio pasaulio, skatina savo laisvą laiką leisti prasmingai bei ugdo sąmoningus sprendimus priimančią jaunąją kartą.

„Mentor Lietuva“ profesinės mentorystės programa suteikia galimybę organizacijų darbuotojams įkvėpti moksleivius pasirinkti ateities profesiją, supažindinant juos su įvairiomis specialybėmis,  sudarant sąlygas tiesiogiai pamatyti, kaip vyksta darbas organizacijose ar net atlikti tam tikras funkcijas savarankiškai. Moksleiviai įgyja pirminius profesinio  bendravimo ir etiketo įgūdžius, kurių vėliau prireiks aplikuojant į mokymo įstaigą ar ieškantis pirmojo darbo.

Vertė organizacijai

Dalyvavimas profesinės patirties programoje yra ypač naudingas įmonėms ir organizacijoms, nes:

  • sustiprina darbuotojų pasididžiavimą darboviete
  • ugdo įvairius darbuotojų įgūdžius: toleranciją, bendradarbiavimą, lankstumą, kūrybiškumą
  • turi teigiamos įtakos priimant naujus darbuotojus
  • stiprina organizacijos bendradarbiavimą su bendruomene ir taip didėja įmonės reputacija joje
  • skatina klientų teigiamą vertinimą ir lojalumą
  • didina organizacijos socialinę atsakomybę!

Vertė moksleiviams

Susipažinę, kokios karjeros galimybės jų laukia ateityje, moksleiviai įgyja daugiau motyvacijos siekti sėkmės, nes:

  • bendravimas su mentoriais įkvepia juos kitaip pagalvoti apie išsilavinimą ir būsimą profesiją
  • moksleiviai praktiškai supažįsta su įvairiomis profesijomis ir veiklos sritimis
  • mentorių pavyzdys skatina juos atkreipti dėmesį į pomėgius, stiprybes ir viltis
  • dalyvavimas programoje padeda jiems priimti racionalius sprendimus!

 

80 proc. jaunuolių teigia, kad Profesinės mentorystės programa juos įkvėpė ir padrąsino siekti žinių ir išsilavinimo!

Profesinė mentorystė