Globėjams

Viena skaudžiausių situacijų šeimoje – kada tėvai dėl alkoholio ar kitų narkotikų palieka savo vaikus valstybės ar giminaičių globai. Vaikų globėjai susiduria su daugybę sunkumų, o labiausiai nukenčia vaikai. „Mentor Lietuva“ kartu su partneriais Jungtinėje Karalystėje įgyvendino trejų metų projektą, kurio tikslas padėti šiems vaikams ir jų globėjams.

Projekto tikslai:

Pagerinti prevencijos programas, kurios įtraukia vaikus ir jaunuolius, gyvenančius su giminaičiais globėjais, ir apsaugoti juos nuo alkoholio ir narkotikų žalos
Didinti vaikais ir jaunimu besirūpinančių asmenų ir institucijų, (įtraukiant tėvus, senelius, globėjus, mokytojus, jaunimo darbuotojus, socialinius darbuotojus, sveikatos specialistus) ir plačiosios visuomenės žinias ir supratimą apie narkotikų prevenciją

Projektą koordinavo „Mentor Jungtinė Karalystė“, jame dalyvavo organizacijos iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės. ES giminaičių – globėjų projektą finansavo Europos Sąjungos Visuomenės sveikatos programa.

Turinys

Projekto metu buvo atliktas išsamus tyrimas apie giminaičių globėjų poreikius ir vaikų problemas. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, parengta ir išbandyta mokymo programa globėjams, parengtos rekomendacijos.

Projekto metu buvo atliktas išsamus tyrimas apie giminaičių globėjų ir vaikų poreikius bei sunkumus. Projekto partneris Navaros universitetas (Ispanija) parengė literatūros apžvalgą, kuri leidžia susipažinti su pasaulyje vykdytais tyrimais. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, kiekviena projekte dalyvavusi šalis įgyvendino projektus, atitinkančius globėjų ir vaikų poreikius. Taip pat parengta mokymų medžiaga socialiniams darbuotojams, kurie dirba su su vaikais ir globėjais, bei vaikų teisių specialistams.