Individuali mentorystė

Tai vienų metų trukmės programa, kurioje dalyvauja 12–14 metų paaugliai ir mentoriai.
Mentorius – tai suaugęs žmogus savanoris, kuris ištisus metus skiria dalį savo laisvo laiko susitikimams su paaugliu ir kartu su juo turiningai leidžia laiką, siekdamas savo pavyzdžiu ir nuoširdžiu, gyvu bendravimu padėti paaugliui susiformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, tapti atspariam neigiamai aplinkos įtakai.

Mentorystės idėją įgyvendina asociacija „Mentor Lietuva“ ir asociacijos narių bei partnerių (įmonių) darbuotojai. Jie, dalyvaudami Mentorystės programoje, siekia padėti paaugliams saugiai užaugti ir tvirtai žengti savo gyvenimo keliu.

Tikslai:

skatinti vaikų ir jaunuolių gerą savijautą ir sveiką gyvenseną;
plėsti verslo pasaulio ir mokyklų bendradarbiavimą, skirtingų kultūrų ir kartų bendravimą;
skatinti teigiamų socialinių ryšių atsiradimą;
sudaryti sąlygas abiejų dalyvaujančių pusių asmeniniam tobulėjimui.

 

Dalyvavimas Mentorystės programoje yra savanoriškas ir pagrįstas suaugusių žmonių ir jaunuolių nuo 12 iki 14 metų amžiaus santykiais. Šios poros susitinka kartą per dvi savaites ištisus metus. Padedant atsakingiems asmenims mokyklose ir „Mentor Lietuva“ darbuotojams, sukuriamos teigiamų poros santykių plėtros sąlygos.

Prieš prasidedant programai, norintieji tapti mentoriais dalyvauja „Mentor Lietuva“ rengiamuose kursuose. Programa pradedama pirmą kartą susitinkant mentoriams ir jų globojamiems žmonėms. Po pirmo susitikimo poros gali laisvai apsispręsti dėl tolesnių susitikimų laiko ir vietos. Tokie susitikimai turėtų trukti nuo dviejų iki keturių valandų.

Metų eigoje organizuojami keli bendri renginiai visiems moksleiviams ir mentoriams.
Taip pat įgyvendinant programą, ir mentoriams, ir jų globojamiems jauniems žmonėms teikiamos konsultacijos ir patarimai. Metų trukmės programoje numatytos keturios konsultacijos, kurių metu mentoriai turi galimybę aptarti kilusias problemas, pasidalinti patirtimi, patarti vieni kitiems

Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad ir nepalankiomis sąlygomis augę vaikai gali sėkmingai įsitvirtinti gyvenime, jeigu turi bent vieną suaugusį, kuriuo gali pasitikėti ir sekti jo pavyzdžiu. Dažniausiai tai žmonės ne iš artimiausios aplinkos, kurie sugeba vertinti, palaikyti ir tikėti vaiku. Tie suaugusieji daro įtaką paauglio pasirinkimui ne mažiau negu bendraamžiai ar tėvai. Asociacija „Mentor Lietuva“, bendradarbiaudama su mokyklomis ir įmonėmis, siekia ugdyti tokius santykius įgyvendindama Mentorystės programą.