„Mentor“ Lietuvoje

Į Lietuvą „Mentor“ atkeliavo SEB banko dėka. SEB ir „Mentor Švedija“ aktyviai bendradarbiauja nuo 1999 metų. SEB bankas Lietuvoje susidomėjo kolegų patirtimi, buvo suorganizuoti keli Lietuvos verslo atstovų susitikimai su „Mentor Švedija“ ir galiausiai 2004 metais buvo nuspręsta įsteigti Asociaciją „Mentor Lietuva“.

Šiuo metu Asociacijos nariais yra tapusios organizacijos: „Alma littera“ įmonių grupė, advokatų kontora „Ellex Valiunas“, „OVC Consulting“, AB SEB bankas, „Vičiūnų grupė“. Asociacijos nariais tapę 16 fizinių asmenų yra „Mentor“ vertybėms pritariantys, su mumis bendradarbiaujantys ir įsitraukiantys į mūsų veiklas įvairių sričių profesionalai.

Asociaciją valdo Visuotinis narių susirinkimas ir Valdyba. Valdyba samdo generalinį sekretorių.