Programa „Gyvai“

Programa „Gyvai“ yra mokyklinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.

Programa „Gyvai“ buvo sukurta, sėkmingai įgyvendinta ir įvertinta 2003–2007 metais Europos Komisijos paremtame tarptautiniame projekte „Europinė priklausomybės nuo narkotikų programa“ (EU-Dap – European Drug Abuse Prevention Trial)‏. Tyrimo rezultatai parodė, kad programoje „Gyvai“ dalyvavę moksleiviai pradėjo mažiau eksperimentuoti su alkoholiu ir rūkalais. Šios programos efektyvumą lemia tai, kad „Gyvai“ pamokose ne tik suteikiama informacija apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą, bet ir ugdomi moksleivių gyvenimo įgūdžiai. Daugiau informacijos anglų kalba www.eudap.net.

Turinys

6–7 klasių moksleiviai dalyvauja 12-oje (2016 metais atnaujintoje versijoje – 14-oje) pamokų, kuriose mokosi bendrauti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, apginti savo nuomonę, atpažinti bendraamžių įtaką, supažindinami su alkoholio, tabako ir narkotikų keliama žala.
Programoje dalyvaujančių moksleivių tėveliai yra kviečiami dalyvauti trijuose praktiniuose seminaruose. Svarbiausias jų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo paauglystėje.
Prieš pradėdami vesti minėtas pamokas, pedagogai daly­vauja 2 dienų trukmės mokymuose, kuriuose išsamiai pristatoma programos metodinė medžiaga, suteikiama informacijos apie psichiką veikiančias medžiagas, mokytojai patys veda ir atlieka pamokų užduotis, organizuoja žaidimus, taiko metodus.
Programos metodinę medžiagą sudaro: vadovas mokytojui, pratybu sąsiuvinis moksleiviams, informacinių kortelių rinkinys.