Kartu kurkime saugesnį pasaulį vaikams

Daugiau apie mus

Vasaros stovykla. Delfi.lt- "Lauko užsiėmimai paaugliams ir jų svarba savęs pažinimui"

Ruošiamės vasaros stovyklai "Ką veikia vaikai?". Prisijunkite!

Kaip atsitinka, kad žmonės tampa priklausomi?

Kaip tėvams kalbėti su vaikais apie rūkymą, alkoholį?

Ką norėjau išgirsti iš tėvų kai man buvo 14 metų?

Kaip veikia vaikus šeimoje vartojamas alkoholis?

Kaip mokytojas gali padėti vaikui?

Informacinis leidinys

Naujos "Ką veikia vaikai?" pamokos tėvams!

Asociacijos nariai

Partneriai ir rėmėjai

Asociacijos „Mentor Lietuva“ nariu gali tapti kiekvienas asmuo ar organizacija, pritariantis mūsų vertybėms ir pareiškęs norą prisijungti prie mūsų veiklos. Šiuo metu asociacijos nariais yra tapę fiziniai asmenys ir verslo įmonės.

„Socialinių problemų prevencija yra efektyvi tik tada, kai ja rūpinasi visi – ne tik tėvai, mokykla, kitos institucijos, bet ir visa bendruomenė, kartu įsitraukiant ir verslui.“

Aivaras Čičelis, „Mentor Lietuva“ valdybos pirmininkas, SEB banko finansų direktorius ir Pagalbos verslui tarnybos direktorius