Kartu kurkime saugesnį pasaulį vaikams

Daugiau apie mus

Alkoholikų vaikų savaitė 2018

Kaip ir kada tėvams kalbėti su vaikais apie rūkymą, alkoholį?

Kaip atsitinka, kad žmonės tampa priklausomi?

Kaip veikia vaikus šeimoje vartojamas alkoholis?

Informacinis leidinys

Kaip mokytojas gali padėti vaikui?

Ką daryti?

Projektas "Ką gali tėvai?"

Ką norėjau išgirsti iš tėvų kai man buvo 14 metų?

Naujos "Ką veikia vaikai?" pamokos tėvams!

SKIRKITE 2 PROCENTUS

Jūsų skirti du procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio, gali padėti bent vienam vaikui tapti laimingesniu jau šiais metais! Reikia bent 7 asmenų, gaunančių vidutines pajamas skirtų 2 proc. GPM, kad vienas vaikas galėtų išvykti į “Mentor Lietuva” vasaros stovyklą arba dalyvautų metų trukmės Mentorystės programoje.

SKIRKITE 2 PROCENTUS

Pagrindiniai rėmėjai

Asociacijos „Mentor Lietuva“ nariu gali tapti kiekvienas asmuo ar organizacija, pritariantis mūsų vertybėms ir pareiškęs norą prisijungti prie mūsų veiklos. Šiuo metu asociacijos nariais yra tapę fiziniai asmenys ir verslo įmonės.

„Socialinių problemų prevencija yra efektyvi tik tada, kai ja rūpinasi visi – ne tik tėvai, mokykla, kitos institucijos, bet ir visa bendruomenė, kartu įsitraukiant ir verslui.“

Aivaras Čičelis, „Mentor Lietuva“ valdybos pirmininkas, SEB banko finansų direktorius ir Pagalbos verslui tarnybos direktorius

Tapkite mūsų rėmėjais