Kartu kurkime saugesnį pasaulį vaikams

Daugiau apie mus

Ruošiamės vasaros stovyklai "Ką veikia vaikai?". Prisijunkite!

Kaip atsitinka, kad žmonės tampa priklausomi?

Kaip tėvams kalbėti su vaikais apie rūkymą, alkoholį?

Ką norėjau išgirsti iš tėvų kai man buvo 14 metų?

Kaip veikia vaikus šeimoje vartojamas alkoholis?

Kaip mokytojas gali padėti vaikui?

Informacinis leidinys

Naujos "Ką veikia vaikai?" pamokos tėvams!

SKIRKITE 2 PROCENTUS

Jūsų skirti du procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio, gali padėti bent vienam vaikui tapti laimingesniu jau šiais metais! Reikia bent 7 asmenų, gaunančių vidutines pajamas skirtų 2 proc. GPM, kad vienas vaikas galėtų išvykti į “Mentor Lietuva” vasaros stovyklą arba dalyvautų metų trukmės Mentorystės programoje.

SKIRKITE 2 PROCENTUS

Pagrindiniai rėmėjai

Asociacijos „Mentor Lietuva“ nariu gali tapti kiekvienas asmuo ar organizacija, pritariantis mūsų vertybėms ir pareiškęs norą prisijungti prie mūsų veiklos. Šiuo metu asociacijos nariais yra tapę fiziniai asmenys ir verslo įmonės.

„Socialinių problemų prevencija yra efektyvi tik tada, kai ja rūpinasi visi – ne tik tėvai, mokykla, kitos institucijos, bet ir visa bendruomenė, kartu įsitraukiant ir verslui.“

Aivaras Čičelis, „Mentor Lietuva“ valdybos pirmininkas, SEB banko finansų direktorius ir Pagalbos verslui tarnybos direktorius

Tapkite mūsų rėmėjais